Велизар Велчев

Велизар Велчев е роден в село Хайредин, Врачанско. Завършил е ТМЕТ “Д-р Никола Василиади” – Габрово /спец. “Автомобили, поддържане и ремонт”/, а по-късно – Българска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”.
Работил е в Дома на хумора и сатирата, бил е редактор в Литературно-художествения алманах “Зорница”, драматург в Драматичен театър “Рачо Стоянов” – Габрово, редактор в сп. “Габрово 5300”, художествен редактор в Рекламно-издателска къща “ДАВИД”, чиновник в Община Габрово, редактор в различни вестници и списания /като например списанието-фантом “Черна котка”/. Бил е още шофьор, охранител, безработен. Сега изкарва хляба си като “специалист” в Народно читалище “Априлов – Палаузов” – Габрово. Издал е книгите “Колелото на живота” – сборник народни анекдоти, пословици и поговорки /Изд. “Хр. Г. Данов”, Пловдив 1987/, “Други самотности” – стихотворения /Изд. “Български писател”, София 1995/, “Съдържание” – стихове /Университ. изд.”Васил Априлов”, Габрово 2001/, “НепоносСимост” – стихове /Изд. “Сира”, В. Търново и “Екс Прес”, Габрово, 2007/, „7/8 по британски. Четива за прелетни птици” /2009/ и “Благодарен на ъгъла” /2009/. Член на СБП.

За връзка с автора: velizzar@abv.bg


Публикации:


Поезия:

ПО-КЪСНА МЕЛОДИЯ ЗА СТРУНА/ брой 2 октомври 2008

ВЯРА/ брой 24 декември 2010


Критика:

ДА ПРИТЕЖАВАШ РАНИТЕ СИ/ брой 71 март 2015


За Велизар Велчев:

ДРУГИЯТ/ автор: Янислав Янков/ брой 27 март 2011