АВТОМОБИЛЕИЗЪМ

Серджо Туроне

превод: Любомир Духлински

Скъпи Дзандено!
Радвам се да Ви съобщя, че експедицията протича напълно успешно и след няколко месеца на базата на събраните материали ще мога да Ви представя обещания ръкопис. Пет седмици правим разкопки сред руините на древния град, но най-важното откритие беше направено едва тази сутрин. Под слой пръст открихме ръждясал метален правоъгълник. След като го изследвах по радиоскопичния метод, открих тайнствени знаци. Ще се опитам да ги възпроизведа с възможно най-голяма точност, защото вероятно ще Ви е любопитно. Ето какво успях да прочета: “МI 672562″. Това почти сигурно са йероглифи и наистина се надявам да ги дешифрирам скоро. Помислете само, тайните на хилядолетията се крият в тези мистериозни знаци!

С неизменна симпатия
профессор Тавел

Скъпи професоре!
Благодаря за добрите новини. Уверен съм в успеха на Вашата книга. Разбирам цялата сложност и деликатност на Вашето изследване, но би било много добре книгата да бъде издадена до празника на Диференциала. Тогава би било възможно да се пусне луксозно илюстрирано издание, което неизменно ще е търсено сред купувачите. Мога ли да разчитам на това?

С жива симпатия,
Вашият бъдещ издател Дзандено

Скъпи мой издателю!
До празника на Диференциала аз, очевидно, няма да успея. Но със сигурност ще завърша до празника на Дисковите спирачки. Надявам се, че в този случай търсенето на книгата ще бъде най-голямо. Работата върви напред. Откриването на металния правоъгълник потвърди хипотезата ми и сега остава само да я обоснова убедително. Първата глава вече е готова. На мен лично ми се струва любопитна.

на Ваше разположение
ваш Тавел

Скъпи Тавел!
Съгласен съм с предложения от Вас срок. Главното е работата да върви спокойно, без прибързване. И така, чакам Вашата книга за празника на Дисковите спирачки. И ето още нещо. Би ми се искало да прочета първата глава. Може ли да я получа в близките дни?

Благодаря предварително,
с приятелски поздрав Дзандено

Скъпи Дзандено!
На толкова великодушен и търпелив издател просто не бива да се отказва такава малка любезност. Изпращам Ви първата глава на книгата. Имайте предвид, че това не е окончателен вариант и ще внеса в него известни изменения.

Глава първа
В древни времена, намиращи се в дълбините на историята, се случила катастрофа, която променила съдбата на Вселената и цялото човечество.
Нека се опитаме мислено да пресъздадем картина на случилото се тогава в един от големите градове в пиковите часове. Както винаги, лавина от автомобили буквално заляла тесните улици. Според откъслечните данни, с които разполагаме, отначало шофьорите на автомобилите решили, че това е редовното задръстване, което ще продължи не повече от три часа. Но скоро от светофар на светофар се разнесла новината, че и на гаровия площад се е образувало гигантско задръстване. И тогава някои шофьори се поддали на паника. В крайна сметка никога досега не се е случвало целият трафик да бъде парализиран едновременно в центъра и в околностите на гарата. Има доказателства, че някой е крещял, че и улиците в съседство със стария пазар са задръстени с коли. Една малолитражка в пристъп на страх се опитала да се промъкне по тротоара, но се натъкнала на улична лампа и замръзнала безпомощно.
Някои от най-сръчните шофьори се опитали мигновено да обърнат, за да стигнат на всяка цена до парковата зона, откъдето според непотвърдени сведения все още можело да се стигне до покрайнините на града. Възможно е тази информация да е била точна, но когато хиляди коли се втурнали към последния „спасителен остров” и там възникнало задръстване. Всичко се случило толкова бързо, че никой нямал време да подаде сигнал за тревога. Нови коли се изсипвали в града от магистралата, което само засилило объркването и хаоса. Колите се блъскали, сплесквали се на торта, а след това много шофьори преценили, че е най-добре да ги оставят и да продължат пеша. Онези, които с нечовешко постоянство се опитвали да карат напред, се придвижвали два-три метра за час. В крайна сметка като вода в замръзнало езеро, което постепенно се превръща в масивни ледени блокове, безброй коли замръзнали по всички улици на града.
Веднага бил свикан общинският съвет, но на заседанието успели да пристигнат само няколко съветници, защото било невъзможно не само да се кара, но дори и да се минава пеш по много улици. Шефът на общината със своите правомощия наредил да бъдат пуснати в действие всички налични подемни кранове в града. Той се обадил и в съседните градове, като спешно помолил за помощ.
Но това не дало никакъв ефект.
Съвсем скоро станало ясно, че и в други градове се наблюдава абсолютно същата картина. Ставала национална катастрофа и всичките кранове в страната нямало да стигнат, за да премахнат хиляди и хиляди скелети на мъртви автомобили.
Възниква въпросът: как човечеството е успяло да оцелее и да доживее до наши дни? Имаме само откъслечни документи, които не ни позволяват да отговорим напълно на този нелек въпрос. Едно е сигурно: градовете били изоставени и човечеството преминало през дълъг период на инволюция и нова еволюция.
Биологичните закони учат, че хората рано или късно се приспособяват към променените условия на живот.
Много по-трудно е да се установи кога точно е възникнал и утвърден култът към Автомобила, който за кратко време се разпространил по целия свят. Следната хипотеза ми се струва съвсем правдоподобна. Вероятно в един горещ летен следобед някой от двигателите на машините, заровени под земята, е загрял и се е разтракал. Този неразбираем тътен се е сторил на земляните страшно предупреждение от небето.
Но това е една от хипотезите и всички те ще бъдат анализирани подробно от мен. Сега можем само да твърдим, че в древни времена Колата, преди да стане обект на поклонение, е била полезен работен инструмент за човек.

Скъпи професоре!
Приказно. Прочетох първата глава без да спирам. Има, разбира се, твърде груби фрази, но не се съмнявам, че ще смекчите нещо, за да не нараните чувствата на вярващите. Живеем в общество, в което Автомобилеизмът е пуснал дълбоки корени. И вие сам знаете колко лесно е да бъдете обвинен в неуважение към религията. Най-добри пожелания

Дзандено, издател

Скъпи Дзандено!
Не разбирам притесненията Ви. Несъмнено изложената от мен хипотеза отрича свещения произход на Автомобила. Но истинският изследовател не може да не направи разлика между наука и вяра. Дълбоко уважавам Автомобилеизма и не възнамерявам да влизам в полемика с църковните власти. Обещавам Ви даже, че ще смекча твърде грубите изречения. Но аз съм професор по Автомобилна история и работата ми не трябва да изкривява историческата истина. Вие самият, скъпи Дзандено, ще видите по-късно, че нямате причина за безпокойство. Ще Ви изпратя целия ръкопис в началото на Бензинбрей. Така книгата вече ще може да излезе до празника на Диференциала.
Е, доволен ли сте?

С неизменно уважение
Тавел

До Ръководителя на издателство
Дълбокоуважаеми господин Дзандено!
Донасяме на Вашето внимание, че книгата „Историята и култа на Автомобила”, публикувана от Вашето издателство, подкопава основите на Автомобилеизма. Поради това решихме да ви съдим за клевета, в съответствие с член 8 от Автокодекса

.С дължимото уважение,
Асоциация за защита на предната броня