СЪРДИТЕ СЕ, РЕДАКТОРЕ, НЕ СТЕ ПРАВ!

Змей Горянин

В миналия брой на „Литературен глас” г. Д. Б. Митов се сърди на някои си литерати, които въвели в нашата литература кухата фраза и благоглупостта, че Ботьов бил поет, но не и художник.

Сърдите се, г. Д. Б. Митов, не сте прав.

Най-напред за кухата фраза. Всяка куха фраза е продукт на куха глава. А кухата глава е дадена от Бога. Какво са виновни литератите, че Бог ги надарил с такива качества?

Ще си носят качествата на раменете, докато един ден си събуят обувките и благодарение на това олекнат. Тогава кухотите им ще ги отнесат към стратосферата.

А колкото за Ботьов - прави са литератите. Никакъв художник не е Ботьов. Може ли в художествено произведение да се употребяват думите: скотско племе, идиоти, копеле, красти и др. такива?

И то като се има предвид, че тези думи не са употребени за нашите съвременници!…

Би бил художник Ботьов, ако например напишеше този поетичен бисер:

Лятно утро - куп мекици
дигат пара и мъгла,
любеници, любеници,
гладки, сладки търкала!…

——————————

в. „Литературен глас”, г. 9, бр. 349, 7. 04. 1937 г.