ЧЕТИРИСТИШИЯ

Димитър Милов

***

Говорят, пишат срещу мен,
за да вгорчават моя ден.
У мен от злоба няма знак.
Тежко му, който ми е враг!

——————————

***

И казах аз: „Не съм светец” -
дано това им е утеха.
От тръни ми положиха венец.
О, Боже, за какъв ме взеха?

——————————

***

Сърцето си пред тях положих.
Навярно съм извършил грях.
Аз мислех ги за хора божи,
а те - за своя си стомах.