МОМИЧЕТО ОТ СТРАНОПРИЕМНИЦАТА

Новела Матвеева

превод: Тихомир Йорданов

МОМИЧЕТО ОТ СТРАНОПРИЕМНИЦАТА

Напразно се боеше ти
от любовта ми. Аз
желаех твоите черти
да виждам в утрин час.

При друга да си ти за ден,
от неизвестен град да си,
но нека твоят плащ за мен
на гвоздея да си виси.

Когато, временен наш гост,
след нея хукнеш ти напук,
достатъчно е гвоздей прост
след плаща да остане тук.

Минават дни, години, страх,
мъгла и дъжд, на вятър стон…
Най-страшното събитие след тях
е липсващият тук пирон.

Мъгла и вятър след дъжда…
Редят се ден след ден и мрак.
На мен ми стига и следа
от гвоздея да виждам пак.

Когато и следата там
мазилка бяла заличи,
достатъчно ми е да знам:
до вчера бе, но пак личи.

Напразно се боеше ти
от обичта ми - аз
желаех твоите черти
да виждам в ранен час.

Донася вятърът ноще
цигулков глас от тържества…
Какво печеля аз, не ще
узнаеш никога това.

1964

——————————

ДЕВУШКА ИЗ ХАРЧЕВНИ

Любви моей ты боялся зря -
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И если ты уходил к другой,
Иль просто был неизвестно где,
Мне было довольно того, что твой
Плащ висел на гвозде.

Когда же, наш мимолётный гость,
Ты умчался, новой судьбы ища,
Мне было довольно того, что гвоздь
Остался после плаща.

Теченье дней, шелестенье лет,
Туман, ветер и дождь.
А в доме события - страшнее нет:
Из стенки вынули гвоздь.

Туман, и ветер, и шум дождя,
Теченье дней, шелестенье лет,
Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.

Когда же и след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра,
Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.

Любви моей ты боялся зря.
Не так я страшно люблю.
Мне было довольно видеть тебя,
Встречать улыбку твою.

И в тёплом ветре ловить опять
То скрипок плач, то литавров медь…
А что я с этого буду иметь,
Того тебе не понять.

1964