НЕ, МЛАДОСТ МОЯ, ТИ МИ БЕШЕ ВЯРНА…

Владислав Ходасевич

превод: Татяна Любенова

***

Не, младост моя, ти ми беше вярна,
не лъга ти, не се преструва, не лъсти,
ти в тайна нощ към гробницата ме води
и до стъклата тъмни ме остави.
Издигаха ни тромави вълни,
люляхме се над тъмна пропаст страшна,
и аз мълчах, а бледна беше ти
и върху пода стенеше простряна.
И към прозореца се вдигаше страха,
заплашвайки безумието да е мяра
и виждах аз лица, и слушах имена -
и бягайки, да знам не исках, ни да вярвам.

19 юни 1907 г.
Лидино

——————————

***

Ниже времето лек бисер -
час след час и ден след ден…

Да те преродя как, сине?
Не погребвам ли днес теб?

Времето не чува жалби!
Простирам длан към небеса -

но извезан е ликът ти
върху рядка канава.

12 декември 1907
Москва

——————————

ЕЛЕГИЯ

Виж как е мълчалива, пуста е нощта:
замислената мрежа на есенни звезди
зове - живей спокойно и мъдро ти умри,
Спусни се леко по последна стръмнина
към долината кротка.
И може би там ручей има,
още кипящ, отбягващ водопада,
там свирка пее и далеч пъстрее стадо,
свисти отчетливо и бичът на пастира.
Или пък, може би, на бряг пустинен
замислен риболовец стар,
на стъпките ми от звука обръщащ се едва,
с движения внимателни и чинни,
замята въдица отново…
Страната на безмълвие! Безмълвен ще отмина
Там, дето дъжд, прохладен и свободен,
шумейки, бяга към дол безглаголен…
Но може би - не кротка пролет,
не мирен отдих, и не селска тишина,
а жива и метежна паметта
облъхва този свят - и пак пред мен…
Пак ти си! а! и страшна мисълта е!

Нощта блестяща пуста е и мълчалива.
Замислената мрежа на есенни звезди
зове - живей спокойно, мъдро ти умри.
Ти по росата стъпваш боязливо.

15 август 1908
Гиреево

——————————

КЪМ МУЗАТА

Отново препрочетох забравените листи
и възкресих угаснали вълнения,
пред мене пак застана ти, тъй чиста,
на младостта прекрасното видение.
В дни минали, приятелка най-мила,
под моя покрив ти се появи,
свещени часове свободни да делим,
с атлазени пантофки, с девически коси,
с усмивка розова, и лека, и невинна,
родна и близка бе за мене ти,
и на шега аз братовчедка те наричах.
О, муза мила! Припомни си парка тих,
над покривите сивата мъгла се стели
и аромат прохладен от тополите лъхти,
и първия урок по вдъхновение!
Спомни си всичко: храстите жасминови
и сенките мечтателни вечерни,
и сърпът лунен, и цветята бели,
над езерото люлякът склонен…
Уви, дете! Жадувах наслаждения,
за шумен кръг с приятели добри,
аз на дъбравите шумът свещен смених,
венецът лавров твой, залогът за любов и слава,
най-безразсъдно от главата си свалих -
и ето ме, стоя сред сенките самотен.
Разуверен - съветник мой лукав,
и с вечността - като кижал над съвестта!

Пролетта, 1910

——————————

НА СКЪПИЯ ПРИЯТЕЛ

Е, хайде, посвири, щурче! Попей, приятелю, зад печката!
Приятелю сърдечен, пей! Ще те послушам -
и може би, с усмивчица безгрижна, вечна,
ще си припомня всичко: как живях, обичайки,

и после как живях, щастливите вълнения
погребал аз навеки в душата си измъчена -
и току виж, приспал си ме със свойто пеене.
Дай, посвири! Щурецо и човече сръчен -

приятели заветни: до печката, по-топло дето е,
за себе си живеем, за себе си пак свирим,
сърцата ни изстиват (въглен в сива пепел)
и всичко минало - е призрак, отзвук, дим!

За мудния живот, безропотен, зад печката,
съдбата най-грижовно ни съедини.
Ти пей, свири и шумоли, приятел най-сърдечен,
додето огънят последен догори.

8 август 1911
Звенигород

——————————

ВРАЧУВАНЕ

Догорява залез речен.
Заблестяват три свещи.
Ти, приятелко, зад печката,
с нога трижди почукни.

Нека по зова ти мишките
дойдат да ни погостят.
Само че по-тихо дишай,
не шуми и не роптай.

С край са земните томления,
не тъжи, не лей сълзи.
И сърдечно, с умиление,
драги гости посрещни.

В сънна вечер, в дома стар,
покрай огъня свещен,
помоли ти наште лари
и за тебе, и за мен.

Рози вехнат, свещи гаснат,
с край е даже песента -
мишките не ще измамят
изтомените сърца.

Януари, 1913

——————————

***

От миглите прогонващ сън смутен,
живея всеки ден, тревожен, развълнуван
и всяка вечер падам, поразен
с последната целувка на умората.

Покой душата няма и в съня:
сънува тя реалността, тревожна, земна,
бълнуването си аз чувам във съня,
припомнящ трудно пътя всекидневен.

30 августа 1914

——————————

***

В грижите всеки ден
живея - а скрита душата,
като чудо пламенно, сякаш
живее нейде край мен.

И бързайки към трамвая,
или над книгата сведен,
аз чувам огъня бледен
и бързо очи затварям.

1916 - 1917 г.


***

Нет, молодость, ты мне была верна,
Ты не лгала, притворствуя, не льстила,
Т, тайной ночьюв склеп меня водила
и ставила у темного окна.
Нас возносила грузная волна,
Качались мы у темного провала,
И я молчал, а ты была бледна,
Ты на полу простертая стонала.
Мой ранний страх вздымался у окна,
Грозил всю жизнь безумием измерит…
Я видел лица, слышал имена -
И убегал, не смея знать и верить.

19 июня 1907 г.
Лидино

——————————

***

Время легкий бисер нижет:
Час за часом, ден ко дню…

Не с тобой ли сын мой прижит?
Не тебя ли хороню?

Время жалоб не услы шит!
Руки вскину к синеве -

А уже рисунок вышит
На исколотой канве.

12 декабря 1907
Москва

——————————

ЭЛЕГИЯ

Взгляни как наша ночь пуста и молчалива:
Осенних звезд задумчивая сеть
Зовет спокойна жить и мудро умереть -
Легко сойти с последнего обрыва
В долину кроткою.
Быть может там ручей,
Еще кипя, бежит от водопада,
Поет свирель, вдали пестреет стадо,
И внятно щелканье пастушеских бичей.
Иль может быть на берегу пустынном
Задумчивый и ветхий рыболов,
Едва оборотясь на звук моих шагов,
Движением внимательным и чинным
Забросит вновь прилежную уду…
Страна безмолвия! Безмолвно отойду
Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,
Бежит, шумя, к долине безглагольной…
Но может быть - не кроткою весной,
Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,
Но памятью метежной и живой
Дохнет сей мир - и снова предо мной…
И снова ты! а! страшно мысли той!

Блистательная ночь пуста и молчалива.
Осенних звезд мерцающая сеть
Зовет спокойно жить и умереть.
Ты по росе ступаешь боязливо.

15 августа 1908
Гиреево

——————————

К МУЗЕ

Я вновь перечитал забытые листы,
Я воскресил угасшее волненье,
И предо мной опять предстала ты,
Младенчества прекрасное виденье.
В былые дни, как нежная подруга,
Являлась ты под кров счастливый мой
Делить часы свещенного досуга.
В атласных туфельках, с девической косой,
С улыбкой розовой, и легкой, и невинной,
Ты мне казалась близкой и родной,
И я шутя назвал тебя кузиной.
О, муза млая! Припомни тихий сад,
Тумана сизого вечерние куренья,
И тополей прохладный аромат,
И первые уроки вдохновенья!
Припомни все: жасминные кусты,
Вечерние мечтательные тени,
И лунный серп, и белые цветы
Над озером склонявшейся сирени…
Увы, дитя! Я жаждал наслаждений,
Я предал все: на шумный круг друзей
Я променял священный шум дубравы,
Венок твой лавровый, залог любви и славы,
Я, безсрассудный, снял с главы своей -
И вот, стою один среди теней.
Разуверение - советчик мой лукавный,
И вечность - как кинжал над совестю моей!

Весна, 1910

——————————

МИЛОМУ ДРУГУ

Ну, поскрипи, сверчок! Ну, спой, дружок запечный!
Дружок сердечный, спой! Послушаю тебя -
И, может быть, с улыбкою беспечной
Припомню все: и то, как жил любя,

И то, как жил потом, счастливые волненья
В душе измученной похоронив навек -
А там, глядишь, усну под это пенье,
Ну, поскрипи! Сверчок да человек -

Друзья заветные: у печки, где потепле,
Живем себе, живем, скрипим себе, скрипим,
И стынет сердце (уголь в сизом пепле),
И все былое - призрак, отзвук, дым!

Для жизни медленной, безропотной, запечной
Судьба заботливо соединила нас.
Так пой, скрипи, шурши, дружок сердечный,
Пока огонь последний не погас!

8 августа 1911
Звенигород

——————————

ВОРОЖБА

Догорел закат за речкой.
Загорелись три свеча.
Стань, подруженька, за печкой,
Трижды ножкой постучи.

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер коротать.
Только нужно жить потише,
Не шуметь и не роптать.

Есть предел земным томленьям,
Не горюй и слез не лей.
С чистым сердцем, с умиленьем
Дорогих встречай гостей.

В сонный вечер, в доме старом,
В круге зыбкого огня
Помолись-ка нашим ларам
За себя и за меня.

Свечи гаснут, розы вянут,
Даже песне есть конец -
Только мыши не обманут
Истомившихся сердец.

Январь, 1913

——————————

***

Со слабых век сгоняя смутный сон,
Живу весь ден, тревожим и волнуем,
И каждый вечер падаю, сражен
Усталости последним поцелуем.

Но и во сне душе покоя нет:
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

30 августа 1914

——————————

***

В заботах каждого дня
Живу - а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Жвет помимо меня.

И часто, спеша к трамваю
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня -
И глаза закрываю.

1916 - 1917 г.