ЗАМЛЪКНАХА ВОПЛИ НА БУРЯ СУРОВА

Константин Романов (К. Р.)

превод: Красимир Георгиев

ЗАМЛЪКНАХА ВОПЛИ НА БУРЯ СУРОВА

Замлъкнаха вопли на буря сурова,
клокочеща бездна вълни разпиля;
зад облак луната изплува отново,
над морската шир тишина се разля.

В борба непрестанна със страсти метежни
е пак победен ненаситен недъг
и с нова надежда, с власт нова безбрежна
отново ще зрей тържествуващ наш дух!

1883 г.

——————————

УМОЛКЛИ РЫДАНИЯ БУРИ КИПУЧЕЙ

Умолкли рыдания бури кипучей,
Клокочущей бездны волна улеглась;
Опять выплывает луна из-за тучи,
Над гладью морской тишина разлилась.

В борьбе непрестанной с мятежною страстью
Опять побежден ненасытный недуг,
И с новою силой, и с новою властью
Воспрянет опять торжествующий дух!

1883 г.