ПО-ДОБРОТО СТИХОТВОРЕНИЕ

Генадий Алексеев

превод: Красимир Георгиев

ПО-ДОБРОТО СТИХОТВОРЕНИЕ

Да го усетиш.
Да чуеш скърцането на вратата
и да се досетиш, че това е то.

Да се объркаш.
Но да се овладееш
и бледнеещ от решителност, да си го прочетеш.

Да се учудиш.
И дъх поемайки,
отново да го прочетеш - на глас, но шепнешком.

Да се окуражиш.
Прозореца широко да отвориш,
да го изкрещиш към улицата гръмко.

Да се успокоиш накрая.
И да зачакаш новото,
да чакаш най-доброто.

——————————

ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Предвкушать его.
Услышать скрип двери
и догадаться, что это оно.

Растеряться.
Но взять себя в руки
и, побледнев от решимости, прочесть его про себя.

Поразиться.
И, переведя дух,
прочесть его вслух, но шепотом.

Расхрабриться.
И, открыв окно,
прокричать его громко, на всю улицу.

Наконец успокоиться.
И ждать новое,
самое лучшее.