ЗАТВОРЪТ ХАДЗИКОСТАС

Николаос Хагер-Буфидис

превод: Ангел Тодоров

Във мрак затворът спотаен е
и тръпки чувствуваш студени
(къс от небето виждаш ти
как през прозорчето блести),

И в черната килия сякаш
душата ти звезда е в мрака…

И двама криминални в двора
вървят: „Когато дойде време
да се завърна посред хората,
от тях Мария ще отнема…

Със нея заедно ще ида
на село - искам пак да видя
широкото небе над мен
и къра, цял раззеленен.”

Това са гласове студени
и отвратени, уморени…

*
В килията - три сенки, трима
бойци; там, в дъното, седят.

И огън в погледа им има -
като звезди във мрак блестят.

Навън се взират през прозорчето
и устните им са горчиви.

С мълчанието си говорят те:
и тримата са мълчаливи.

В небето чернокадифяно,
обгърнато от мрака,
посред мъртвешкото мълчание
там три звезди Зората чакат.