ШУМЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ ПРЕД МЕН ЛИВАДИ…

Георг Маурер

превод: Ангел Тодоров

Шумят без граници пред мен ливади -
от края роден до Украйна чак.
Текат реките сред горите млади,
земята цяла е красива пак.

По пътя, който надалече води,
проблясват релси. Трепетно блести
далечината. Толкова народи -
а в танците им пулс един тупти!

Плодът далече пада от дървото.
Родопски рози, виждам ви у нас.
Омразата е чужда на живота.

В света безкраен само любовта е,
която ги изпълва в тоя час -
и в песните ни тя трепти, сияе.