НА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЗАТВОРА

Луис де Леон

превод: Атанас Далчев

От завистта и клеветата
тук дълго аз лежах затворен.
Щастлив е, който тих и морен
отмора търси в самотата,
далеч от тоя свят злосторен,
и с бедничка софра и къща,
самин сред прелестни поляни,
в наслада дните си превръща;
към Бога само взор обръща,
не буди злост, ни злоба храни.