ЗЛОТО ОТДАВНА НАДСКОЧИ СИ РЪСТА…

Николай Зиновиев

превод: Георги Ангелов

***
Злото отдавна надскочи си ръста,
гола лъжата се движи напето…
И светът ни дали не е просто
ад за някоя друга планета?

2021

——————————

***
Зло достигло гигантского роста,
Ложь повсюду гуляет нагой, -
Может, мир наш действительно просто
Ад планеты какой-то другой?..

2021