МИСЛИ МОИ…

Петар Прерадович

превод: Д. К. Попов

***
Мисли мои, де блуждайте в тази тъмна нощ?
Де безцелно се стремите, де летите ощ?
Вий напразно я следите денем и ноще:
да я върнете обратно тя това не ще.

Мирно стойте, мои мисли,
в тоя тъжен час;
ако ли сама се върне,
поздравете я тогаз.


ЛЕКА НОЩ!

Гасне слънце, мрак обвива
кръгозора с свойта мощ:
сън започва да приспива
всички твари - лека нощ!

Днешний ден и той отиди,
ще отидат много ощ;
никой няма веч да види
миналото - лека нощ!

Ден след ден така ще гине,
дор настане оня лош
ден, кога смъртта ще мине
и ще каже: „лека нощ!”

——————————

Славянска антология, 1910 г.