ЗЕНИЦА

Петар Прерадович

превод: Петко Славейков

ЗЕНИЦА

Като мина Милици край двори,
и озърна двори и прозори -
двори ми се чинат бяло лице,
а прозори - на лице очици.

Като мина Милици край двори,
и озърна двори и прозори:
на прозори спазя ли Милица -
на окото виждам й зеница.


СЪДБАТА НА ПЕВЕЦА

Невернице съдбо,
доста ме налита.
Още ли на мъки
нямаш ти насита?

Бодър дух отпадна
и сърце посърна;
кръв до сетня капка
ти на яд превърна.

Водиш ме по тръне
в стръмен път световен,
без да ми звездица
грее с свет любовен.

И навред ме дебнат
патила и нужди;
и кого де срещна -
всички ми са чужди.

В самотия тъжен,
без другар с другари,
с веселите весел
никой ме не свари.

Лека пеперудка
цвят по цвят изрежда,
тя при мен не дойде -
драгата надежда.

И защо да идва? -
Ази сам я пъдя:
черен гроб е спречен
мене насред пътя…

Но прави що искаш,
аз не ща да зная, -
теб не е подвластно
туй, що в сърце тая.

Клетник в самотия
и в тъги занесен,
мога аз да пея
все пак свойта песен.

Ветри я подземат,
ехът ней приглася -
и свободно тя се
по света разнася!

———————-

Славянска антология, 1910 г.