СТИХОВЕ, РОДЕНИ ОТ ОГЪНЯ НА ЛЮБОВТА КЪМ БОГА

Тереза Авилска (Санта Тереса де Хесус)

превод: Атанас Далчев

откъс

Живея аз, без да живея в мен,
и с упование едно горя,
умирам, че не мога да умра.

Тълкувание

Живея вече чужда, вън от мен,
откакто мра от обич и тревога,
защото аз живея само в Бога,
поискал с мен да е съединен;
кога му се обрекох, тоя ден
сърцето ми за свой девиз избра:
умирам, че не мога да умра.

И този чист съюз на любовта,
със който аз живея оттогава,
направи Бог мой пленник, но оставя
свободно моето сърце в гръдта
и мъка най-голяма на света
бе в Бога мой затворник да съзра:
умирам, че не мога да умра.

Ах, колко дълго трае тоз живот!
Ах, колко тежки са и тез изгнания
и тоз затвор, където окована
душата ми скърби под мрачен свод!
Жадувам да изляза от възход
до залез и не ще се примиря:
умирам, че не мога да умра.