МНОГОЦВЕТНА ЛЪЖА НА ЖИВОТА…

Фьодор Сологуб

превод: Татяна Любенова

***
Многоцветна лъжа на живота,
да се боря с тебе не ща.
И потайно примъквам се аз
като болна и зла змия.
И мълча, сиротно мълча.

Под намръщени страшни скали,
из поселища в сива мъгла,
моят път отхвърлен лежи,
нявга с вяра там слушах лъжи,
гласове и съдбовна тръба.

А сега, като болна змия,
из поселища мъглисто-сиви,
се промъквам бавничко аз.
На живота ми, цветна лъжа,
от дъха ти отровен, безсилен.

5-6 април 1895

——————————

***
Като в рог е това поле.
„Помогни ми!” - някой зове.
Ала какво аз мога?
Сам аз съм беден и малък,
до смърт уморен и жалък.
Как да помогна?

Кой в тишина ме зове:
„Брат, приближи се към мен!
По-леко ще е за двама.
И ако с теб не вървим,
нека ни смърт покоси,
да си отидем двама!”

1897 г.

——————————

ЗВЕЗДАТА НА МАИР

Звездата на Маир над мен сияе,
звездата на Маир.
И озарен е с нейното сияние
далечен мир.

Земя Ойле е във вълни като в ефир,
Ойле - земя.
И ясен е света блестящ там на Маир,
в тази земя.

Река Лигой в страната на любов и мир,
река Лигой,
люлее тихо ликът ясен на Маир
с вълните свои.

На лири звън, на цвят благоухание,
звънът на лири
и женска песен, сляха се в едно дихание,
в чест на Маир.

1898 г.

——————————

***
Ако трудно живея и болезнено дишам,
аз за теб да мечтая - в пустинята тичам.
Да разкажа за тебе на ветровете,
да гадая за тебе сред лесовете.

Позовал бих те аз - как да те назова,
бих изпратил ти вест - но не смея това.
Бих отишъл при теб - ала пътя не знам,
а дори да го знам - аз така се боя.

По студена пътека самотен вървя,
всичко земно забравил, чакам тук просветлен -
мен безмълвната смърт да целуне в уста,
в тишината на ясен да ме води при теб.

3 октомври 1898

——————————

***
На стиховете ми, суров звука -
печален отзвук от далечни речи,
ти ли привеждаш рамената вече,
о, вдъхновение, с горчивите слова?

А в сумрака почива ден мъглив,
светът като стена се вдига,
пътека няма, за да стигна
до обетована земя щастлив.

И само звукове неясни
оттам понякога се чуват,
но в дълго чакане на чудо,
аз мъката си ще забравя ли?

1899

——————————

ХИМНИ ЗА РУСИЯ

1.
О, Рус, във мъка изнемогващ,
за тебе пиша химни аз.
По-мила на света от тебе няма,
родино моя, роден свят!
В онемели далнини са равнините,
пълни със томителна печал,
небесата във тъга са дишащи.
А край блатото, безсилно-хилав,
никнал е цветец унил,
светещ с бледна красота в тревите.
Суровите простори твои
измъчват тъжните ми взори,
копнеж събуждат във Душата моя.
Но в отчаянието има сладост,
за теб, отечество, и стон, и радост,
и безнадеждност, и покой.
По-мила на света от тебе няма,
о, Рус, родино, роден свят,
за тебе, в мъка изнемогващ,
създавам химни аз.

2.
Обичам аз тъгата на твоите простори,
свещена Рус, любим мой край!
И на съдбата от присъдите позорни,
не се срамувам и не се боя.

И всичките ти пътища за мен са мили.
А пътят ми безумен нека да грозят
и тъмнина, и студ могилен,
от този път не искам да се отклоня.

И не проклинам аз на злобата Духа,
като молитва, наизуст мълвя
и все повторям тези четири слова:
„Какъв простор! Каква тъга!”

3.
С печал, със безсмъртна печал,
диша моята родна страна.
В далнината, зад синя черта,
е красивата, ведра Земя.

Свободата победна ликува,
сред простор лъчезарен и чужд,
но сърцето руско тъгува,
далече от родния пруст.

В безумни, напразни томления,
като клета, измъчена сянка,
тъгува за бедните поселения,
за дима на селцата в дрямка.

1903 г.

——————————

***
Изтормозих безумното тяло,
разпилях подарени блага
и стоя в нощта на предела,
изнурен, беззащитен и сам.

И се моля на милия Господ,
както никой не го е молил:
- Дай ми още малко, не много,
на земята безумни сили.

Огорчения непоносими,
непосилни земни дела,
но затуй пък - пролети сини!
Като хладна прегръдка - вода!

Как пламтят червени зорите,
как мечтае жасминов храст,
колко ласка лазурна в очите
и в целувките - колко страст.

Въжделенни целувки мили,
по-уханни дори от жасмин,
на мечти благодатните сили
и блаженство на стих един.

Имаш ти, милосърдни Боже,
много слава и сила свише,
дай ми още живот, ако може,
нови песни аз да напиша.

1917 г.


***

Многоцветная ложь бытия,
Я бороться с тобой не хочу.
Пресмыкаюсь томительно я,
Как больная и злая змея,
И молчу, сиротливо молчу.

У подножья нахмуренных скал,
По расселинам мглисто-сырым,
Мой отверженный путь пролегал.
Там когда-то я с верой внимал
Голосам и тромам роковым.

А теперь, как больная змея,
По расселинам мглисто-сырым
Пробираюсь медлительно я.
Многоцветная ложь бытия,
Я отравлен дыханьем твоим.

5-6 апреля 1895

——————————

***
В поле не видно ни зги.
Кто-то зовет: “Помоги!”
Что я могу?
Сам я и беден и мал,
Сам я смертельно устал,
Кък помогу?

Кто-то зовет в тишине:
“Брат мой, приблизься ко мне!
Легче вдвоем.
Если не сможем идти,
Вместе умрем на пути,
Вместе умрем!”

1897 г.

——————————

ЗВЕЗДА МАИР

Звезда Маир сияет надо мною,
Звезда Маир,
И озарен прекрасною звездою
Далекий мир.

Земля Ойле плывет в волнах эфира,
Земля Ойле,
И ясен свет блистающий Маира
На той земле.

Река Лигой в стране любви и мира,
Река Лигой,
Колеблет тихо ясный лик Маира
Своей волной.

Бряцанье лир, цветов благоуханье,
Бряцанье лир
И песни жен слились в одно дыханье,
Хваля Маир.

1898 г.

——————————

***
Если трудно мне жить, если больно дышать,
Я в пустыню иду - о тебе помечтать,
О тебе рассказать перелетным ветрам,
О тебе погадать по лесным голосам.

Я позвал бы тебя - не умею назвать;
За тобой бы послал - да не смею послать;
Я пошол бы к тебе - да не знаю пути;
А и знал бы я путь - так боялся б идти.

Я холодной тропой одиноко иду,
Я земное забыл и сокрытого жду -
И безмолвная смерть поцелует меня
И к тебе уведет, тишиной осеня.

3 октября 1898

——————————

***
Суровы звук моих стихов -
Печальный отзвук дальней речи,
Не ты ль склоняешь плечи,
О, вдохновенье горьких слов?

Во мгле почиет день туманный,
Воздвигся мир вокруг стеной,
И нет пути передо мной
К стране, вотще обетованной.

И только звук, неясный звук
Порой доносится оттуда,
Но в долгом ожиданье чуда
Забыт ли горечь долгих мук!

1899

——————————

ГИМНЫ РОДИНЕ

1.
О, Рус, в тоске изнемогая,
Тебе слагаю гимниы я.
Милее нет на свете края,
О, родина моя!
Твоих равнин немые дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышат небеса.
Среди болот, в бессильи хилом,
Цветком поникшим и унилым
Восходит бледная краса.
Твои суровые просторы
Томят тоскующие взоры
И души, полные тоской.
Но и в отчаяньи есть сладость.
Тебе, отчизна, стон и радость,
И безнадеждность, и покой.
Милее нет на свете края,
О, Русь, о, родина моя.
Тебе, в тоске изнемогая,
Слагаю гимны я.

2.
Люблю я грусть твоих порсторов,
Мой милый край, святая Русь.
Судьбы унылых приговоров
Я не боюсь, и стыжусь.

И все твои пути мне милы.
И пусть грозит безумный путь
И тьмой, и холодом могилы,
Я не хочу с него свернуть.

Не заклинаю духа злого,
И, как молитву наизусть,
Твержу все те же четыре слова:
„Какой простор! Какая грусть!”

3.
Печалью, бессмертной печалью
Родимая дышит страна.
За далью, за синею далью
Земля весела и красна.

Свобода победы ликует
В чужой лучезарной дали,
Но русское сердце тоскует
Вдали от родимой земли.

В безумных, напрасных томленьях
Томясь, как заклятая тень,
Тоскует о скудных селеньях,
О дыме родных деревень.

1903 г.

——————————

***
Измотал я безумное тело,
Расточитель дарованных благ,
И стою у ночного предела,
Изнурен, беззащитен и наг.

И прошу я у милого Бога,
Как никто никогда не просил:
- Подари мне еще хоть немного
для земли утомительных сил!

Огорченья земные несносны,
Непосильны земные труды,
Но зато как пленительны весны!
Как прохладны объятья воды!

Как пылают багряные зори,
Как мечтает жасминовый куст,
Сколько ласки в лазоревом взоре
И в лобзании радостных уст.

И еще вожделенней лобзанья,
Ароматней жасминных кустов
Благодатная сила мечтанья
И певучая нега стихов.

У тебя, милосердного Бога,
Много славы, и света, и сил.
Дай мне жизни земной хоть немного,
Чтоб я новые песни сложил.

1917 г.