ЧУДАК

Василий Казанцев

превод: Тихомир Йорданов

ЧУДАК

Върви си из града чудак.
И ето - спира пред витрина.
Веднъж поглежда, после пак:
какво продават в магазина?
Какво ли е видял той там? -
тълпата сбира се веднага.
След няколко минути сам
не може той да й избяга.
Върви си бавно той - чудак! -
пред друга, ето го, витрина.
И дълго гледа в нея пак:
какво продават в магазина?
Чудакът все забавя ход.
И от витрина към витрина
той сякаш е екскурзовод,
повел до следваща картина.
Попитах го: - Кажи ми, брат,
на нещо ли си се натъкнал?
И толкова ли си богат,
че цяла свита си помъкнал?
Какво пък толкоз те заплесна?
- Не. Просто ми е интересно:
на нещо поглед щом обръщам,
и други го заглеждат също.

——————————

ЧУДАК

Идёт по городу чудак.
Вот подошёл чудак к витрине.
И смотрит долго-долго так:
Что продаётся в магазине?

«Чего же он увидел тут?»
И все встают за ним толпою.
Проходит несколько минут -
От любопытных нет отбою.

Отходит медленно чудак.
Подходит он к другой витрине.
И смотрит долго-долго так:
А что же в этом магазине?

Чудак по городу ведёт
Людей - к витрине от витрины.
Как бы немой экскурсовод
Идёт - к картине от картины.

Я чудака спросил: - Постой,
Скажи-ка мне, чего ты хочешь?
Чего ты головы морочишь
И водишь свиту за собой!
Тебе, наверно, это лестно?

- Да, знаешь, просто интересно:
На что-нибудь направишь взгляд -
И люди тоже поглядят.