НА МЛАДИЯ ПОЕТ

Валерий Брюсов

превод: Татяна Любенова

НА МЛАДИЯ ПОЕТ

Юноша бледен, с очи горящи,
три завета ти давам сега:
първият е - не живей с настоящето,
за поета е бъдното - областта.

Вторият: никому не съчувствай,
себе си ти обикни безпределно.
Трети: покланяй се на изкуството,
само на него, немислимо, безцелно.

Юноша бледен, с очи смутени,
ако приемеш този завет,
мълчаливо ще падна аз победен,
но ще знам, че оставям Поет.

——————————

ЗИДАР

- Зидарю, зидарю, в престилка бяла,
какво там строиш? За кого?
- Ей, не пречи, ние имаме работа,
строим ний, строим затвор.

- Зидарю, зидарю, с лопатата вярна,
кой там ще плаче с тъга?
- Вярно, не ти, или брат ти, богатия.
Защо да се лъжем сега?

- Зидарю, зидарю, в дългите нощи
кой ще стои без сън там?
- Може и моят син, също работник,
такава е нашта съдба.

- Зидарю, зидарю, спомни си, моля,
кой мъкнеше тухли, спомни…
- Ей, пази се! Не се задявай…
Всичко си знаем, мълчи!

——————————

КИНЖАЛ

“Или под зов за отмъщение, ти никога,
от златна ножница не ще изтръгнеш
своята кама…”.
М. Лермонтов

От ножницата е изваден той, в очите ви блести,
тъй както в миналите дни е остър и източен.
Поетът винаги е с хората, когато бурята гърми
и песента му с бурята сестра е вечна.

Когато нямах аз ни дързост, нито сили,
когато всички под хомот превивахте глави,
отивах във страната на мълчанието и могилите,
във векове загадъчни, далечини.

Как този строй в живота ненавиждах аз,
позорен и дребнав, несправедлив и грозен,
но смеех се понякога на призивите за борба,
не вярвах на зова ви изтормозен.

Ала едва дочул призивът от заветната тръба,
едва разгънали се огнените знамена,
аз - в отговор крещя, певец съм на борбата,
на бурята пригласям, на гърма.

Кинжалът на поезията! Мълния пробягва,
по вярната стомана, както и преди
и аз съм с хората - защото съм поет бил всякога,
а мълнията винаги блести.

——————————

РОДЕН ЕЗИК

Другар мой верен! Враг коварен!
Мой цар! Мой роб! Роден език!
Поезията ми - е дим олтарен!
Мой призив яростен - мой вик!

Криле ми даде на мечтата,
и пътищата й оплете ти.
В час на безсилие спаси ме,
излишните й сили разломи.

Как често в звуковете странни,
в скрития смисъл на слова,
напев намирах неочакван,
владееше ме чрез стиха!

Понякога от радост мъчен,
или от тих копнеж пиян,
напразно чаках аз съзвучен
да си със моята душа!

Очакваш ти, на великан приличен.
Лице пред тебе съм склонил.
Но ще се боря неуморно, не лиричен,
тъй както с боговете Израил.

И граници упорството ми няма.
Във вечността си ти, аз - в кратки дни,
като магьосник ти ме покорявай
или, безумец, в прах ме обърни!

Богатствата ти, по наследство твои,
за себе си, аз дързък, днес ги искам.
Призив ти хвърлям, ти си отговорен.
Бъди готов за битката ни близка.

Но победен ли или победител,
пред теб ще падна, все едно:
Ти - отмъстител, ти - Спасител,
светът ти е моя обител,
над мен гласът ти - небосклон!

——————————

РАБОТА

Единствено щастие - работа,
на маса, с машини, в поле -
до крайна умора работа,
без сметка излишна - работа -
за труд упорит часове.

Върви неотклонно зад плуга,
замахът с коса разчети,
наведи се под конска подпруга,
додето ливадата, друга,
в елмазна роса заблести.

Във фабрики, с шум стозвънен
от машини, колела и каиши,
запълни с лице непреклонно
своя ден, в редове милионни
на работни, приемни дни!

Или сведен над бялата страница -
на сърцето словата записвай;
и да светне в небето Зорница -
цяла нощ разучавай редицата,
на душата, заветните мисли.

А посятото жито ще никне
по света; с машини ехтящи
то в поток животворен ще бликне;
мисълта в умове ще откликне,
в дълбини на безчет умове.

Работи! Незримо, чудесно,
като посев ще расне трудът.
Що ще стане с плода - е безвестно,
с доброта, като влага небесна,
всеки труд за народа е път.

Радост велика - работа,
на маса, с машини, в поле -
до крайна умора работа,
без сметка излишна - работа -
щастливи за труд часове.

——————————

SED NON SATIATUS

Какво да направя, щом непреситен
съм от този опиващ живот!
Какво да направя, щом непреситен
съм от вечната пролет и плод!
Какво да направя, щом непреситен
съм на висота и дълбина!
Какво да направя, щом непреситен
съм на мъка тайна и страст!

Искам отново, да изживея всичко
трепет, сърце, съм готов!
Искам отново да изживея всичко -
ужас, и скръб, и любов!
Искам отново да изживея всичко,
палещо буйно кръвта
Искам отново да изживея всичко -
било и дори не било!

Ръце ненаситни аз простирам
в слънце и сумрак, в здрач!
Ръце ненаситни аз простирам
към струните: да звучат!
Ръце ненаситни аз простирам,
за да усещам цял свят!
Ръце ненаситни аз простирам
да те прегърна пак!

——————————

***

Три жени - бяла, черна и алена -
в моя живот са. Защо и кога
нахлухте в мечтата ми? Мигар не малко
в годините славил съм любовта.

Огъва се алената като пантера
и гледа с измамно чаровни очи.
Но в заклинанието аз имам вяра:
ако ? подсвирна, след мен ще върви.

Черната иде с надменно величие.
Само знак - и ще тръгна след нея аз.
От строгата сянка упорито изклинчвам,
но ми е съдено да съм твоя съдба.

Привежда се с тиха покорност бялата,
в очите - тъга, безнадеждна - уста.
Застинала странно душа онемяла,
с душа онемяла слята е тя.

Три жени - бяла, черна и алена -
в моя живот. А някой там пее, че
малко съм плакал, възпявал съм малко
Любовта! Но дни имам още напред!

——————————

НА ЖЕНАТА

Жена си ти. Ти - книга между книгите,
навит си, ти, и запечатан свитък;
а редовете му са с мисли изобилни,
и в листовете му - безумен всеки миг е.

Жена си ти, магическа напитка!
Изгаря тя, едва в устата влязла,
но пиещият пламъка й с вик подтиска
и в мъката си славослови бясно.

Жена си и си права затова.
От векове е твоята корона звездна,
ти в бездните ни - образ си на божества!

Заради тебе мъкнем ний ярем железен,
на тебе служим, в планина дробим твърдта
и молим се - от векове - на теб, жена!

——————————

ДА БЪДЕШ САМ

Лицето ми облъхва вятър нежен,
а облаците аленеещи помръкват
и пак, като във сигурно убежище,
във този привечерен час пристъпвам.

Тук някой, с ласкаво пристрастие,
ще разпростре край мен тъма.
Ще се опия аз от кратко щастие:
да съм без хора, да съм сам!

——————————

ПОЕТ

Ти трябва да бъдеш знаме,
меч трябва да бъдеш ти
и пламъкът, както Данте,
лицето ти да обгори.

Бъди само хладен свидетел,
всичко обгърнал с очи,
за тебе да е добродетел -
с готовност да изгориш.

Животът е може би средство
за стихове ярки и гневни,
ти от безгрижното детство
слова съчетавай напевни.

В мига на любовни обятия,
безстрастен опитай да си.
В часа на жестоки разпятия,
болката ти прослави.

Не ще има щастие, страсти
в обречената ти съдба
и знай, че ти във властта си
на Тайна, безвестна и зла.

В сън утринен, в бездна вечерна
долавяй съдбовния вик.
Помни, че - отвека - венецът,
Поетов, от тръни е бил.


ЮНОМУ ПОЭТУ

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебя три завета:
Первый прими: не живи настоящим,
Только грядущее - область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,
Сам же себя полюби беспредельно.
Третий храни: поклоняйся искусству,
Только ему, безраздумно, безцельно.

Юноша бледный со взором смущенным!
Если ты примешь моих три завета,
Молча паду я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

1896 г.

——————————

КАМЕНЩИК

- Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строиш? Кому?
- Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

- Каменщик, каменщик с верной лопатой,
Кто же в ней будет рыдать?
- Верно, не ты и не твой брат, богатый.
Незачем вам воровать.

- Каменщик, каменщик, долгие ночи
Кто ж проведет в ней без сна?
- Может быть сын мой, такой же рабочий.
Тем наша доля полна.

- Каменщик, каменщик, вспомнит, пожалуй,
Тех он, кто нес кирпичи!
- Эй, берегись! Под лесами не балуй…
Знаем все сами, молчи!

1901 г.

——————————

КИНЖАЛ

“Иль никогда на голос мщенья
из золотых ножон не вырвешь
свой клинок…”.
М. Лермонтов

Из ножен вырван он и блещет вам в глаза,
Как и в былые дни, отточенный и острый.
Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза,
И песня с бурей вечно сестры.

Когда не видел я ни дерзости, ни сил,
Когда все под ярмом клонили молча выи,
Я уходил в страну молчанья и могил,
В века загадочно-былые.

Как ненавидел я всей этой жизни строй,
Позорно-мелочный, неправый, некрасивый,
Но я на зов к борьбе лишь хохотал порой,
Не веря в робкие призывы.

Но чуть заслышил я заветный зов трубы,
Едва раскинулись огнистые знамена,
Я . отзыв вам кричу, я - песенник борьбы,
Я вторю грому с небосклона.

Кинжал поэзии! Кровавый молний свет,
Как прежде, пробежал по этой верной стали,
И снова я с людьми - затем, что я поэет,
Затем, что молнии сверкали.

1903 г.

——————————

РОДНОЙ ЯЗЫК

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой цар! Мой раб! Родной язык!
Мои стихи - как дым алтарный!
Как вызов яростный - мой крик!

Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил.
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.

Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев нежданных
Овладевавших мной стихов!

Но часто, радостью измучен
Иль тихо упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей - отзвук твой!

Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!

Нет грани моему упорству.
Ты - в вечности, я - в кратких днях,
Но все ж, как магу, мне покорствуй
Иль обрати безумца в прах!

Твои богатства, по наследдству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю - ты ответствуй,
Иду - ты будь готов к борьбе!

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты - Мститель мой, ты - мой Спаситель,
Твой мир - навек моя обитель,
Твой голос - небо надо мной!

1911 г.

——————————

РАБОТА

Единое счастье - работа,
В полях, за станком, за столом -
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счета -
Часы за упорным трудом.

Иди неуклонно за плугом,
Рассчитайвай взмахи косы,
Клонись к лошадиным подпругам,
Доколь не заблещут над лугом
Алмазы вечерней росы!

На фабрике в шуме стозвонном
Машин, и колес, и ремней
Заполни с лицом непреклонным
Свой день в череду миллионном
Рабочих, преемственных дней!

Иль - согнут над белой страницей -
Что сердце диктует, пиши:
Пусть небо зажжется денницей -
Всю ночь выводи вереницей
Заветные мысли души!

Посеянный хлеб разойдется
По миру; с гудящих станков
Поток животворный польется;
Печатная мысль отзовется
Во глуби бессчетных умов.

Работай! Незримо, чудесно
Работа, как сев, прорастет.
Что станет с плодами - безвестно,
Но благостно, влагой небесной,
Труд всякий падет на народ.

Великая радость - работа,
В полях, за станком, за столом!
Работай до жаркого пота,
Работай без лишнего счета,
Все счастье земли - за трудов!

1917 г.

——————————

SED NON SATIATUS

Что же мне делать, когда не пресыщен
Я - этой жизнью хмельной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я - вечно юной весной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я - высотой, глубиной!
Что же мне делать, когда не пресыщен
Я - тайной муки страстной!

Вновь я хочу все изведать, что было…
Трепеты, сердце, готовь!
Вновь я хочу все изведать, что было:
Ужас, и скорбь, и любовь!
Вновь я хочу все изведать, что было
Все, что сжигало мне кровь!
Вновь я хочу все изведать, что было,
И - чего не было - вновь!

Руки несытые я простираю
К солнцу и в сумрак опять!
Руки несытые я простираю
К струнам: им должно звучать!
Руки несытые я простираю,
Чтобы весь мир осязать!
Руки несытые я простираю -
Милое тело обнять!

1912 г.

——————————

***

Три женщины - белая, черная, алая -
Стоят в моей жизни. Зачем и когда
Вы вторглись в мечту мою? Разве немало я
Любовь восславлял в молодые года?

Сгибается алая хищной пантерою
И смотрит обманчивой чарой зрачков,
Но в силу заклятий, знакомых мне, верую:
За мной побежит на свирельный мой зов.

Проходит в надменном величие черная
И требует знаком - идти за собой.
А, строгая тень уклоняйся, упорная,
Но мне суждено для тебя быть судьбой.

Но клонится с тихой покорностью белая,
Глаза ее - грусть, безнадежность - уста.
И странно застыла душа онемелая,
С душой онемелой безвольно слита.

Три женщини - белая, черная, алая -
Стоят в моей жизни. И кто-то поет,
Что нет, не довольно я плакал, что мало я
Любовь воспевал! Дни и миги - вперед!

1912 г.

——————————

ЖЕНЩИНЕ

Ты - женщина, ты - книга между книг,
Ты - свернутый, запечатленный свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
в его листах безумен каждой миг.

Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток!
Он жжет огнем, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты - женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звездной,
Ты - в наших безднах образ божества!

Мы для тебя влечем ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся - от века - на тебя!

1899 г.

——————————

БЫТ БЕЗ ЛЮДЕЙ

В лицо мне веет ветер нежащий,
На тучах алый блеск погас,
И вновь, как в верное прибежище,
Вступаю я в вечерний час.

Вот кто-то, с ласковым пристрастием,
Со всех сторон протянет тьму,
И я упьюсь недолгим счастием:
Быть без людей, быть одному!

1907г.

——————————

ПОЭТУ

Ты должен быть гордым, как знамя;
Ты должен быть острым, как меч;
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Всего будь холодный свидетель,
На все устремляя свой взор.
Да будет твоя добродетель -
Готовност взойти на костер.

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко певучих стихов,
И ты с безпечального детства
Ищи сочетания слов.

В минуты любовных объятий
К бесстрастью себе приневоль,
И в час беспощадных распятий
Прославь исступленную боль.

Не будет ни счастья, ни страсти
Втвоей обреченной судьбе,
И знай: ты навеки во власти
У Тайны, безвестной тебе.

В снах утра и в бездне вечерней
Лови, что шепчет тебе Рок
И помни: отвека из терний
Поэта заветный венок.

1907 г.