ЕДНА ХУБАВА ДЕТСКА ПИЕСА

Иван Захариев

„Късмет”, пиеса за деца от Никола Никитов, в пролог и 4 действия

В репертоара на детския ни театър тая пиеса е добър влог, написана с лекота и по разбирането на децата, отличителна с реалистично-приказния си дух и разработка на сюжета и лицата, като автор отделя достатъчно внимание на индивидуализацията на последните.

В основния мотив на пиесата имат превес данни от приказно естество; от една страна, духът на народните вярвания, орисници изричат над люлката на новороденото дете съдбата му; от друга страна, това дете, станало вече момък, побеждава змея, който взема човешки жертви.

На тая канава много умело авторът извезва хубави сценки из домашния бит и домашната обстановка, за да свърже в едно неразделно цяло психиката и бита на природния човек, на народа: децата долавят, че изворът на приказното и на битовото се крие в собствената природа на човека.

Късметът на Найдена идва от природата му на умен момък, който смогва да разгатне хитрите загадки на змея и да спаси така страната от кървавия човешки данък, наложен от последния.

Езикът на пиесата има всички достойнства на естествена разговорна реч, която не спъва детското внимание, а го оставя да следи хода на сценичното действие, което е, собствено, и задача на театралното представление и произведение.

А във пиесата на Никола Никитов има на какво да се наслади малкият зрител, както и с какво да се подхрани малкият му ум!

Хубава е домашната сцена на пролога: семейството е събрано на вечеря, оживявана от немирствата на децата, които родителите гълчат с едно смесено чувство на сръдня и доволство.

Тая сцена на патриархална романтика, картината на първо действие с нейната идилична хубост, както и горската утрина във втора сцена на пролога са поетични инсценировки с неотразимо въздействие върху детското въображение.

Появата на орисниците и сцената между змея и Найдена, който разгатва гатанките му, непринудено дава тласък на детския ум към разбиране на по-сложни неща.

„Късмет” е пиеса за деца с художествени и сценични качества, които я вреждат между най-хубавите репертоарни номера на нашия детски театър, тъй много нужделив от добра детска драматична книжнина.

——————————

в. „Литературен час”, г. 7, 15.05.1935 г. Подписано: Иван Знахар