С-НАС-Е-БОГ

Владимир Соловьов

превод: Диана Янкулова

Отстъпи тази нощ във вековете,
земята от тревоги умори се,
смирена се отдаде на небето
и С-нас-е-Бог във тишина роди се.

И много от предишни дни отмина:
царе не гледат в звездния чертог,
пастирите не слушат във пустинята
как шепнат тихо ангели за Бог.

Но вечното разкри се, съкровено,
несъкрушимо с време и беди.
И Словото в душата пак родено е,
веднъж родено в яслите преди.

Да, с нас е Бог - не в шатрата лазурна
и не зад милиони светове,
не в огън зъл и не в дихание бурно,
не в спомена заспал на векове.

Той днес е тук, сред суета случайна,
на грижите във мътния поток.
Владееш ти всерадостната тайна,
че злото е безсилно, с нас е Бог.