ПЕСЕН ЗА ЛЮБОВТА

Вячеслав Куприянов

превод: Георги Ангелов

Петима
изпълват асансьор
Петдесет
изпълват автобус
Един
пълни душата