„ВЕСЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ” И „МАЙЧИНО СЪРЦЕ”

Мирослав Минев

„Весели приключения”, поеми за малки и големи; „Майчино сърце”, приказки за деца от Атанас Душков. Издание на „Казанлъшка долина”, 1935 г.

Атанас Душков в късо време се утвърди като добър детски писател. Из поемите му за малки и големи - „Славни борци” и „Приключения” - шета непринудена веселост, много лекота в стиха и една широка линия в изобразяването на дребните събития, които поради това будят и смях.

Но творчеството на Ат. Душков има и една друга особеност - в него ярко грее опакото на съвременността. Но предадено със сърдечна наивност, то може спокойно да се остави пред изопнатите струни на детската душа - няма да се скъса нито една от тях.

Лекотата на „Весели приключения”, предадени с голямо майсторство и вещина в няколкото илюстрации от Илия Бешков, които пъстрят книжката, във втората книга на Ат. Душков - „Майчино сърце” потъва в нежна елегичност и фина роамнтика. Ала през тънкото й покривало пак се подава познатият вече образ на всекидневието.

И тук то пак незабелязано е разкрито от добрия детски разказвач, та въпреки неговата сложност, то може да бъде възприето от детето по пътя на една лирична непосредственост.

Така най-леко се говори с децата. И това, че Ат. Душков знае да говори непринудено с тях - е едно от добрите му качества като детски писател.

——————————

сп. „Завети”, г. 3, кн. 1, 1936 г.