„ЗЛАТНИ КЛАСОВЕ” ОТ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ

Петър Динеков

„Златни класове”, стихотворения за деца от Цанко Церковски (изд. Мин. на Нар. Просвещение)

Добре е направило М-ството, че е издало детските песни на Ц. Церковски, един от първите наши детски писатели.

В тоя малък сборник има много свежест, сякаш дошла от златните класове на нивите, много простота, естествен хумор и непосредни преживявания.

Тия качества, съчетани с игрив ритъм, увличат и пренасят детската душа в творческия свят на автора, раздвижват и омагьосват детското въображение.

Затова и децата обичат тия песнички, някои от които („Патенца”, „Мишчици”, „Качамак”, „Заю на война”) са особено любими и популярни между тях.

Без съмнение, по отношение на език и форма нашата нова детска поезия е направила явен напредък.

Също тъй и мотивите са разширени, и кръгът на преживяванията е по-голям. Ето защо някои от песните на Церковски днес изглеждат тромави по език и не особено богати на мотиви.

Обаче има нещо, което, въпреки всичко, задълго още ще вълнува малките читатели, ще носи радост в душите им: това е естествеността и свежестта, неподправения хумор и искреността, които лъхат от всяка страница на тая малка книжка.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 3, бр. 89, 15 ноември 1930 г.