„В МЕЧАТА ПЕЩЕРА” ОТ В. ДУНАВСКИ

Соня Вичева

Васил Дунавски е ново име в детската ни литература. Грабнат още в ранното си детство от неволята и оскъдицата на черния труд, той и в творбите си възсъздава пак мрачния, безслънчев живот на отритнатите от съдбата.

В повестта „В мечата пещера” авторът умело слива приказното с картини от действителния живот.

В спойката си между фантазен и реален елемент, той винаги спазва чувството за мярка и никъде не стига до нежелани крайности.

Искрено, със затрогваща простота В. Дунавски раздипля пред малките си читатели скръбната история на сирачето Петьо.

С правдив белетристичен усет авторът разгръща душата на своя малък герой: ту в суровите рамки на селската неволя, ту всред свежия празник на природата.

Изненадващите психологични прозрения сочат младия автор като тънък познавач на детската душа.

Не са малко местата в повестта, които учудват с необикновено верните прозрения на детското сърце.

Първата повест на Дунавски му чертае надеждни творчески възможности.

——————————

в. „Литературен глас”, г. 11, бр. 423, 22.02.1939 г.