НАДПИС ВЪРХУ ПАМЕТНА ПЛОЧА

Марко Недялков

Земя, на теб защо са ти уроци
за малък и голям по мъжество?
Реки не съществуват без потоци
и не расте без корени дърво.

Загиналите всички са големи,
заселили безсмъртната ти пръст.
Преди самата буря да ги вземе,
достатъчно измери всеки ръст!