ПИСМО ОТ ДИМИТЪР ДОБРЕВ ДО ЛУИДЖИ САЛВИНИ

Писмо от Димитър Добрев до Луиджи Салвини

Уважаеми г. Салвини,

С препоръчан пакет Ви изпращам, по препоръка на Вашия предобър приятел мой колега г. Николай Дончев, две свои книги: „Нашата земя в художествената литература” с предговор от нашия именит професор Михаил Арнаудов, издадена през 1941 г. и „Поети на селото”, издадена през 1947 г.

Надявам се, че биха Ви послужили за нещо при Вашата катадневна работа, както се лаская, че бихте могли при случай да отбележите тези книги във Вашия периодичен печат или напишете отзив, ако книгите Ви допаднат.

Пиша Ви на български език, защото г. Дончев ме увери, че желаете да водите кореспонденция на български. Предлагам услугите си при нужда от някои български издания, още повече, че работя като редактор в най-голямото кооперативно издателство на народните читалища и кооперации в България.

Като Ви желая успехи, пожелавам Вам здраве, бодрост и нови успехи в литературата, а същото време Ви моля да направите възможно щото да имаме на разположение Ваши най-нови книги от прогресивни писатели, които да отговарят на нашата действителност, за да могат да намерят възможността за издаване.

В очакване да чета Вашето любезно писмо, най-сърдечно Ви приветствувам:

Д. Добрев

София, 4.3.48