МОЯТ ЖИВОТ

Алоиз Градник

превод: Елисавета Багряна

МОЯТ ЖИВОТ

Ти, на живота извор шумнопенен,
упойно, тежко вино - в сладостта
ти криеш болката, скръбта,
зърното на невери и съмнения.

Да те намеря - тласкаше и мене
нестихналият бунт на младостта,
на твойте двори златната врата
открих, блуждаещ в сънища, видения.

Редици дълги вече там се виеха,
наливаха те някои в стакани,
гребеха други в чаши, в купи пръстени.

Аз имах само празните си длани -
ловях те в тях и в тиха скръб те пиех,
а ти течеше между мойте пръсти.


ВЕЧЕРНА СЯНКА

Вечерни сенки стелят твоя път,
приижда тъмнината. Шумят горите,
но бавно глъхнат листите, водите -
и тих, и тих край тебе е светът.

Спри, морен пътнико, в домашен кът.
Очите ти са мътни, в пот - косите.
Легни и светлината загаси ти -
в последен чълн полюшва те сънят.

Завърши пътят, стигна се целта
и край - надежди и стремежи луди,
и край - измами, скърби и заблуди.

Платната са опънати в нощта,
обръща ладията си лодкаря
и скоро в пристана ще те откара.