ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

Из „Български писатели. Творци на литература за деца и юноши” (1958)

Георги Константинов

Димитър Ангелов е роден на 27 септември 1904 г. в село Блатешница, Радомирско.

Баща му бил първоначален учител, но се занимавал и със земеделие. Първоначално образование получил в родното си село. Баща му получавал педагогически книги и списания.

В един голям кош в зимника, натъпкан с книги, понякога Ангелов намирал и някоя художествена творба. Най-много обичал да чете списание „Природа”.

Под влияние на прочетеното още като ученик в прогимназията започнал да пише стихотворения. В гимназията продължил да пише главно под влияние на Яворов, Дебелянов и Траянов.

„Пишех - казва Ангелов - за свое удоволствие, без намерение да печатам. А в последния клас на гимназията написах за три седмици една лирична повест - „Емилия”, отпечатана без никаква допълнителна преработка прз 1927 г. Антон Страшимиров остана във възторг от нея и й посвети три статии във „Ведрина”. Разбира се, тази ми повест носи всичките недостатъци на едно чисто младежко творчество и аз се срамувам да я споменавам.”

Учил в гимназиите в Радомир, Кюстендил, София (търговска гимназия) и Трън. След това завършил философия в Софийския университет. Вземал дейно участие в борбите на народното студентство.

През 1030-31 г. учителствал в прогимназията на село Новачене, Ботевградско, после бил околийски училищен инспектор в Стара Загора (1932 - 34), Неврокоп (1934 - 35), Ловеч (1935 - 37), Севлиево (1937 - 41)…

През 1941 - 43 г. е гимназиален учител в Стара Загора. През 1943 г. го уволняват по чл. 20 от закона за защита на държавата.

След Девети септември най-напред бил областен училищен инспектор в Стара Загора, а после: драматург при Радио София и сценарист при Българска кинематография (1945 - 47), директор на Втора софийска мъжка гимназия (1947 - 49), редактор в издателство „Народна култура” (1951 - 55), а от юни 1957 г. - редактор по културните въпроси във в. „За кооперативно земеделие” (неотдавна преименуван в „Кооперативно село”).