ХИМН НА ВРЕМЕТО

Пиер Луи Флуке

превод: Елисавета Багряна

Умират всички, ти оставаш.
Възславям времето, което бяга и се обновява.
Възславям устрема, зова и огъня, и вятъра.
Възславям онова, което ти избираш - и остава.
Въславям оня, който в мисълта си е непоклатим
и се усмихва на владетелката нощ.

Минава всичко и се заличава.
Върви годината подир деня, смъртта подир живота.
А ти, ръка широка, ти избираш оня, който теб избира,
и му даряваш за родина вечността.

Възславям онова, което носиш ти и у което
твойта светлина гори.
Възславям огуня, водата, любовта и бягащия миг.
Възславям времето, което ни поглъща,
любовта, която ни обвързва,
душата, къс от радостната вечност.

Възславям и деня ти, и нощта.