СЪЛЗА

Валентина Михайлова

Сълза - в теб свети оплоден Всемира,
в теб виждам този свят пречистен,
самотен - всеки миг умира,
изгряват пориви - цъфтящи вишни…

Сълза - звезда на моя иден ден,
видение от късното ми детство,
вик на сина ми в ранен сън роден -
пред никой неразтворено наследство.

Сълза - море от неизчезваща любов,
сънуван мост за две блуждаещи очи.
Сълза - невинна изповед и птичи зов!
Сълза - олтар, пред който се мълчи.