Валентина Михайлова

Валентина Михайлова (Валентина Младенова Исаева-Михайлова) е родена на 2 февруари 1953 г. в гр. София в семейството на поетите Младен Исаев и Людмила Исаева. Завършва СУ “Св. Климент Охридски”, философия със специализация по социология. По-късно специализира театрознание към ВИТИЗ „Кр. Сарафов”. През 2003 г. завършва магистратура по БИН във Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Работи в ННИЦК при Комитета за култура, секция “Музика”, 1979. Литературен сътрудник и редактор в СБП от 1981. Библиотекар във филиалната библиотека при НЧ „Славянска беседа”. Член на СБП и СБЖ. Издадени книги: „Незащитени пространства” (1992), „Душа в окото на Всемира” (2002), „Оазиси на сърцето” (2006), „Предчувствие за бряг” (2013), „Имена от творческата плеяда” (2015), „Разпъната душа” (2018).


Публикации:


Поезия:

СЪЛЗА/ брой 131 октомври 2020


Критика за Валентина Михайлова:

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/автор: Продрум Димов/ брой 131 октомври 2020

ЛИРИЧНИЯТ ЗОВ НА ДУШАТА/ автор: Юлий Йорданов/ брой 136 март 2021