ДЯДО ВАЗОВ ГЛЕДА

Димитър Христов

170 г. от рождението и 99 г. от безсмъртието на Поета

Дядо Вазов, погледни
твоята България -
колко много съсипни,
кризата попари я.

Дядо Вазов, погледни
своите потомци -
без война, във мирни дни
всичко е в отломъци…

Дядо Вазов, погледни
новите думбази -
с тях ли светли бъднини
ни очакват нази?!

Дядо Вазов, погледни
българското слово,
че чуждици на вълни
давят го отново.

Дядо Вазов, погледни -
в дни без чуждо робство
в родните хубавини
чужденци господстват.

Дядо Вазов, я стани,
замахни с бастуна,
подлеците прогони,
удряй по кратуни!..

Дядо Вазов, напиши
нова епопея -
българските ни души
да възкръснат с нея!