УДАВНИК ИЗ ТЪМНИ ГЛЪБИНИ ИЗПЛАВА

Янка Купала

превод: Станчо Лазаров

Като на пир безкраен вече
пиянства панската Варшава -
а Висла в кръв тече - удавник
из тъмни глъбини изплава.

Шумят коприни в мрака нощен,
дворците - светнали грамади…
А кръв работнишка се лее
по улици и по площади.

Пиянства панската Варшава,
поповете кадят кандила,
та интервентското гъмжило
да се сплоти в единна сила.

Велможата зове маркизи,
чокои тлъсти букурещки.
Съветския съюз да смажат -
кроят те планове зловещи.

Пиянства панската Варшава -
хуманността им не е тайна,
нахълтват бандите палачи
със кръв към Западна Украйна.

Извеждат белоруси мирни,
в окови тежки вбукаени,
и водят пленници пребити
по пътища окървавени.

Пиянства панската Варшава…
Пак за кланета сбира сили -
а тружениците ги чакат -
разстрел и братските могили.

Претъпкани затвори стенат.
Взривът на гняв огромен зрее.
Ала властта едно повтаря:
„Полицията да живее!”

Като на пир безкраен вече
пиянства панската Варшава.
А Висла в кръв тече - удавник
из тъмни глъбини изплава…

1931