ПШЕНИЦА ДО ЛЕТИЩЕ

Димитър Костадинов

На Никола ИНДЖОВ -
светла му памет!

Пшеницата - още зелена -
отлита със усет антенен…
Край нея - от бял самолет -
излита пилот със Душа на Поет!

Пилотът с Поета в едно са се слели
и стигат звезди, от летеж онемели…

…Звездите със поривни чувства познават
на Земни Съдби дълголетната слава.

Но Славата вечна им казва: „Пшеница
узрява, когато е с Дъх на Дечица!”

26 април 2020