ЗА ВАШИТЕ РЪЦЕ И ЗА ЛЪЖАТА

Назъм Хикмет

превод: Елисавета Багряна

ЗА ВАШИТЕ РЪЦЕ И ЗА ЛЪЖАТА

Ръцете ви - корави, тежки като камъни,
печални като песните, които се в затвора пеят,
като товарните животни тромави, масивни -
страдалческия лик на гладните деца напомнят.

Ръцете ви, като пчелите леки и подвижни,
като гърди, натегнали от мляко, натоварени,
като природата неустрашими,
под грубата си кожа крият за другаря
нежно ръкостискане.

Не, нашата планета не стои на бикови рога -
на вашите ръце крепи се тя.

Ех, хора, наши хора,
с лъжи ви хранят вас,
когато нужни са за вечния ви глас
месо и хляб.
И не си отивате от този свят,

чиито клони се от плод ломят,
без да сте яли до насита ни веднъж.

Ех, хора, наши хора,
вие там - от Азия,
от Африка,
от Близкия и Среден изток,
от островите тихоокеански,
от моята родина -
седемдесет и повече процента от човечеството,
вие сте приспани -
и застаряват вашите ръце.
А любознателно, възторжено е вашето сърце,
а вие млади сте
и млади са и вашите ръце.

Ех, хора, наши хора,
ти, брат мой, от Европа или от Америка,
ти весел си и смел си,
но си замаян днес като ръцете си
и затова те лъжат и на волята си подчиняват.

Ех, хора, наши хора,
ако антените ви лъжат,
ако ви лъжат ротативните машини,
ако ви лъжат книгите,
ако ви лъжат афишите от стените и обявите
от стълбовете,
ако ви лъжат от екрана голите крака на гърлите,
ако ви лъже люлчината песен,
ако сънят ви лъже,
ако ви лъже цигуларят, който свири в кабарето,
ако ви лъже светлината на луната в нощ на отчаяние,
ако ви лъже словото,
ако ви лъже баграта,
ако гласът човешки лъже,
ако ви лъже този, който вашите ръце експлоатира,
ако ви лъже всичко в този свят
освен ръцете ви -
това е, за да бъда те - ръцете ви, послушни като
глината,
покорни като овчарско куче
и слепи като тъмнината.
Това е, за да не се разбунтуват вашите ръце.
Това е, за да няма край несправедливостта
и тъмното господство на търговеца
над този смъртен свят,
над този свят,
на който заслужава да ЖИВЕЕМ.


ДА РАЗБИРАШ

От песните, с които майките приспиват своите деца,
до новините, четени от шпикера невидим,
да победиш лъжата всякъде, където се намира -
на улицата, в книгите, в човешките сърца.
Какво велико щастие е да разбираш -
това, което си отива, и това, което иде -
да разбираш.