С КАКВО ЛИ ЗАПОЧВА РОДИНАТА?…

Юрий Ключников

превод: Елка Няголова

***

С какво ли започва Родината?
С онези звезди над мегдана,
с труда в нейна чест на дедите,
с душа - ако не е продадена.

——————————

СЕПТЕМВРИ

Над аленееща осика,
и над топола жълто-златна
гори Небесната Русия
с неопалима благодат.
И в коловозните й локви,
в сълза-речица чиста-чиста,
аз виждам нейното крило,
и тъй печалните очи…

1986

——————————

НАСАМЕ С ОГЪНЯ

Мълчим си днес със моя стар приятел.
Дървата шушнат в печката безшумно.
Виелица припява зад вратата -
нима на нея са й нужни думи?!…
Пак огънят с дима не се разбират.
Добре ни е тук двама да мълчиме.
И ние впрочем мислим за любимите,
ала безмълвна, песента горчи ни.
Сумракът син, с очите на прозорците,
ни изучава несмутимо-чинно.
Най-тайнственото - как да изговориш!
А най-великото невидимо с очи е.
Безмълвни са заветите в живота.
Душата жива ги приема свято.

Виелицата пее зад стъклото…
Припяват й от печката дървата.

——————————

ДУЕЛ

Над Черная речка* мъглата се стели.
Размете виелица път на честта.
Очаква Русия.
Ти трябва да стреляш.
Не в копчето, а
право в целта.
Но как да улучиш,
сред тези дантесовци,
а и пистолетът музеен е, чувам?
Русия надява се, чака те днес.
Освен тебе няма тя
друго чудо.

_____________

*Черная речка - мястото на Пушкиновия дуел с Дантес през 1837 г.

——————————

AЗ ЕСМЬ!

Когато въплъти се в наша писменост
Славянската душа във звезден час,
тогава Кирил и Методий искаха
да бъде първата ни буква:
Аз.

„Аз съм”, прадядо мой изписа с четка,
чрез него Бог потърси свят изконен.
В сърцата ни, венец от Днес и Вечност,
остана главният от всичките закони.

Летяха дни и крепнеше Русия,
за радост Божия и страх у сатаната.
Ту литваше от пепел тъмно сива,
ту падаше отново в прах обратно.

Когато чуждоземната зараза
и руската душа със взлом открадна,
откъснахме тогава „аз” от Аза
и първото поставихме накрая.

Светът е вече от разпад разтресен.
С изгубената чест шептим насън.
Но руското търпение и днес е
все още живо, щом речем:
„Аз съм!”

Душата жива още има сила,
тържествена, живее в нея песен.
Живей, Земя, докато жива е Русия!
Аз есмь!

1982

_____________

* Фразата Аз есмь (Аз съм, Това съм Аз) е името, с което Бог се е открил пред пророка Мойсей (Изход 3:14), и в писменността е известна като свещената тетраграма.