БЪЛГАРИЯ

Расул Гамзатов

превод: Тихомир Йорданов

БЪЛГАРИЯ

Обхожда се от мрак до мрак.
Но гостът дружелюбен, зная,
година да върви и пак
не ще я навести до края.

Почукай на една врата -
тук дом на дом не си прилича,
но те посрещат с доброта
по незабравен стар обичай.

Как да не вляза аз тогаз?!
Нали кавказец съм аз!

И също както у земляк
от стола мога да не стана.
Тя малка е - от ден до мрак,
но по сърдечност е голяма.

И благодарната страна
загиналите воини почита.
По паметници имена,
навел глава, сега почитам.

Въздигнати до облак чак
са тези шипченски върхари.
Не е голяма тя, но пак
не ще обходиш ти България.

Отивам в планините аз -
те на сърцето ми са близки.
И виждам долу розов храст,
налели грозд лозя тракийски.

И Дунав, Янтра ме пленят,
Марица с тъжните напеви.
Земя - като отворен свят
за всеки порив задушевен.

Обикнах я за цял живот -
красавица балканолика.
Била тя малка, та какво? -
С душата си е тя велика!

——————————

БОЛЬШАЯ СТРАНА

Болгария невелика,
Но гостю, встреченному с ласкою,
И в целый год наверняка
Не обойти страну болгарскую.

В какую дверь ни захожу,
Хоть с домом дом не схож обличием,
Но в каждом - друга нахожу
И дорожу его обычаем.

Уйдёшь - обидится кунак,
А я кавказец как-никак!

И, словно в доме земляка,
Готов сидеть до бесконечности.
Болгария невелика,
Но нет границ её сердечности.

И помнит каждого она
Солдата, за неё погибшего.
На памятниках имена
Читаю с головой поникшею.

Вознесены под облака
Редуты шипкинской баталии.
Болгария невелика,
Но мне не обойти Болгарии.

Рукою трогаю грозу,
И облака такие близкие.
Долина роз лежит внизу
И виноградники фракийские.

Дунай и Янтра - хороши,
Марица вся полна напевности.
Открыта для моей души
Земля бескрайней задушевности.

Мне полюбилась на века
Красавица балканоликая,
И хоть она невелика,
Но всё равно - страна великая!