ДЕН И НОЩ В КИЛИЯТА…

Григорий Люшнин

превод: Марко Марков

***
Ден и нощ в килията.
Нито лъч, ни звук.
Жива е Русия.
Мъртви - ние тук.

Но веднъж в годината,
в тих и ранен час,
сякаш че Родината
идваше при нас…

Златно-златно слънчице
с весели очи
бръчица по бръчица
мрака заличи.

И постави в мислите
капка светлина.
Братя, днес родил се е
в нашата страна

Ленин… И в червения
топъл слънчев цвят
виждахме на Ленин
образа познат.