ПЕСНИЧКА ЗА МОСКОВСКОТО МЕТРО

Булат Окуджава

превод: Николай Тодоров

В метрото ми нивга
за мен не е тясно,
защото и днес,
като в детската песен,
звучи вместо припев,
на мястото припева:
„Стойте отдясно,
вървете отляво!”.

Това вечен ред е
с порядъка свят.
Отдясно стоят ли - стоят.
А вървят ли, тогава
са винаги длъжни:
задръжте страната отляво.