ВЛАКЪТ НА БЪДЕЩЕТО

Джани Родари

превод: Христо Черняев

В космичната станция носи се глас:
- Влакът експресен потегля за Марс!
Ние ще бъдем - според диспечера -
чак на Венера в десет довечера.
Днеска дежурният е обещал
на сатурнската гара вечеря и бал.
Може по Млечния път да летим.
Може край Слънцето да прекосим.
Ще минем Голямата мечка наверно.
Всеки ще бъде доволен безмерно… -
Трепна експресът сред чудни искри,
литна и мигом зад облак се скри.
Идва сеньора и сякаш проплаква:
- Ах, закъсняла съм вече за влака!
- Не се тревожете! Ще вземем и вас -
новият тръгва след четвърт час.
- Благодаря! - отговаря туристката -
Нищо, че днеска се случи така.
Аз с тролейбуса ще ида на близката
наша Луна ей сега.