КОГАТО ПРИЯТЕЛИ ЗДРАВАТА…

Цирен-Базар Бадмаев

превод: Христо Черняев

***
Когато приятели здравата
се влюбиха с плам, без покой,
аз често се смеех тогава:
- Любов ли е туй, боже мой! -
Ще дойдат в квартирата гладни,
в очите с любовен захлас.
Крещях им: - Певци серенадни.
Женете се! - дразнех ги аз.
Но ето - веднъж в коридора
красавица руса видях;
ах, моята първа изгора
сама отмъсти ми за тях.