СЛОВО ЗА МИНЧО Г. МИНЧЕВ

Христо Черняев

Да не повярваш,че Минчо Георгиев Минчев - този хрисим човек с вечно млада душа - вече е на патриаршеска възраст - 75 години.

Освен поет и писател, през жизнения си път той е и драматург на Габровския театър, и музеен уредник, и главен редактор на известния алманах „Зорница”, и председател на Дружеството на писателите в Габрово, но и майстор строителен работник, и запален гъбар и не на последно място - и истински планинар.

Помня с какво въодушевление и лекота с него се изкачвахме някога към Седемте рилски езера, към Страшното езеро и към балканския първенец Мусала.

Какъвто е човекът, такъв е и поетът Минчо Г. Минчев в своето творчество, в поезията си.

Това творчество е изпълнено със чувствеността и мъдростта на балканджията, с неговия оптимистичен поглед към хората и към света.

Затова там витае особената светлина и особеният привкус на старопланинските ведри пространства.

Това се усеща ярко в книгите му „Осъдена любов”, „Дом в тръстиките”, „Гол пред Бога”, „Зеленият ангел”, както и в „Стряха над Янтра” и „Славейкови гнезда” (за които навремето съм писал в периодичния печат), и особено в последната поетична юбилейна книга на Минчо Г. Минчев „Автографи”.

Вълнуващи са Минчовите стихотворения като „Зима в Трявна”, „Минзухарени езичета” (където „В клонките до тебе/ огнено те жегва/ малко, кръгло, топло Керино ухо”), стихотворения като „С огърлица от бели риби”, „След казаното от поетите”, „Преди да дойде бояджията”, „Урок, изнесен пред моите синове”, „Златни ръце”, „Синът ми се учи да свири на китара”, „В златните зрели къпини”, „Мъртва кост”, „Лозунг, написан с кладенчова вода”, „Белоруска балада”, „Жива вода”, „И се вглеждам на пръсти в болката”, „Реквием за село Скорци”… И т.н.

Поезията на Минчо Г. Минчев е изповедна и се характеризира с особена графичност, което той е изразил в стихотворението „Графика”:

„Приемам черно-бялото/ на щъркели и гларуси./ Обичам силния език на графиката”. В неговите стихове е закодирана чистата му душа.

Пожелавам на Минчо Г. Минчев здраве и дълголетие и нови творби на вдъхновеното му перо!

май 2008 г.