Ерол Туфан

Ерол Туфан, турски поет, есеист, преводач е роден през 1959 г. в Гостивар, Македония. От 1992 г. живее в Турция. Автор е на сборника с есета „Книголюбец” и на стихосбирките „Балкански син” и „Камъчето от Вардар”. За печат се подготвят сборниците „Безсъници” и „Меланхолия”. Превежда на турски език поезия на съвременни македонски поети от Македония. Член е на писателските съюзи в Скопие, Белград и Анкара. Участвал е в множество литературни фестивали в Европа и Азия.


Публикации:


Поезия:

ИЗЛЕЗ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО/ превод: Наталия Недялкова/ брой 123 декември 2019

БАЛКАНСКИ СИН/ превод: Наталия Недялкова/ брой 125 февруари 2020

ИЗВОРИ/ превод: Наталия Недялкова/ брой 128 май 2020

ИЗЧАКВАНЕ НА ЕДИН КАНДИДАТ ЗА ПОЕТ/ превод: Наталия Недялкова/ брой 132 ноември 2020