РАЙКО АЛЕКСИЕВ

Дамян Бърняков

Из „Оптимизмът на творците” (1988)

ПРОТИВОДЪРЖАВНА КАРИКАТУРА

Като ученик във Врачанската гимназия карикатуристът Райко Николов Алексиев нарисувал сполучлива карикатура на директора на гимназията. Но тъй като директорът имал голям нос, при художественото изобразяване носът му бил доста увеличен. Като видял тази карикатура, директорът се засегнал много и изключил автора от гимназията за „неуважение на възпитателите си” и го нарекъл „антидържавник”.

——————————

КАКВО НЕ СЕ ПОКАЗВА НА ЖЕНА

Една клиентка си поръчала при Райко Алексиев портрет, но като нямала търпение, посетила художника и поискала да види как върви работата му над портрета.
- Невъзможно, годпожо - казал той, - недовършена рокля и недовършен портрет не се показват.

——————————

ЛЮБЕЗНОСТИ

Райко Алексиев често се шегувал с депутата от Шумен Кънчо Миланов, като го наричал Кънчо ди Милано. При една среща Алексиев пак го нарекъл така. Този път Кънчо Миланов не се стърпял и му рекъл:
- Полуидиот!
- Другата половина се отнася за Вас! - отговорил Райко Алексиев.