ПРОИЗШЕСТВИЕ

Берта Йофе

превод: Марко Марков

ПРОИЗШЕСТВИЕ

Мисли Боря що да прави:
жабчето ще се удави.
Във водата хладна падна,
цопна, квакна и пропадна.

——————————

ЛАКОМАТА ЖАБА

Тридесет и три комара
днес изядох, то личи.
Помогнете! Аз съм стара,
а коремът ми… бръмчи!

——————————

ИНТЕРСЕН РАЗГОВОР

Жабченцето: Квак-квак-квак,
Патенцето: Кряк-кряк-кряк.
Дълго във водата спориха,
хубаво си поговориха!

——————————

СЛУЧКА

Бръмбарче, добро другарче,
днес видя едно глухарче.
Седна като на диванче
в него - пухкаво юрганче.
А сега е любопитно -
как това диванче литна?