СЕПТЕМВРИ

Марко Марков

есенни стихове за деца

СЕПТЕМВРИ

В небесата, чистите,
ще се ронят листите
трепетно, без звук.
Кой ще дойде тук?

Ще потропват лапките,
лапките на капките
още ден и друг.
Кой ще дойде тук?

Ще отлитнат птиците,
кацнали по жиците,
някъде на юг.
Кой ще дойде тук?

Само на врабчетата
ще остане четата
на студа напук.
Кой ще дойде тук?…


СЛАДКА ПЕСЕН

Жълт, кафяв,
с весел нрав,
в ранно утро долетял,

кацна дрозд
върху грозд,
слънцето в зърна побрал.

Клъв-клъв-клъв -
капе кръв,
а след час простора цял

слуша дрозд
върху грозд
сладка песничка запял.


ЛИСТОПАД

Ласкаво и чудно,
тъжно и крилато
шушне пеперудно
ято течно злато.

Себе си раздало,
то сега се връща
по-добро, по-цяло
в родната си къща.

С тихо шумолене
морно закръжава,
каца бавно в мене,
в мен се приземява.

Чувам как сърцето
бави свойта крачка -
страх го е в небето
лист да не премачка.


ОРДЕН

Зная вече, листопада
за земята е награда.

Беше щедра, много спорен
бе трудът й неуморен.

С хляб и плод, и ведра песен
влезе в морната си есен.

И просторът необятен
награди я с орден златен.

Тя е труженик най-знатен.