НЕ КАЗАХ

Станислав Мисаковски

превод: Георги Ангелов

Един каза: ние бяхме
друг каза: ние ще бъдем
те чакаха аз
да кажа: ние…
но аз не казах
аз не бях уверен
че ние съществуваме