ТОЧНО ТАКА

Панде Манойлов

превод: Милена Обретенова

Точно така, каза само
и млъкна.

След това
духна силен вятър,
духна и млъкна
като смъкнато знаме
от сухия клон на кипариса.

Точно така, каза само
и отново млъкна.

Отвори се морето,
отвориха се
морските пещери,
отвориха се
портите на мидените черупки
и на морската тишина.

Точно така, каза само
и влезе във водата.

Да си поиска
бели охридски перли
от подводните
бели манастири
на южното море
в душата му.

Мълчанието е дълбоко
като дълбока рана.