ИЗВОРЧЕ

Юлиу Къркелан

превод: Марко Марков

- Ти защо пристигна, птичко?
- Долетях при теб, водичко,

хубаво да се напия,
малките си да измия.

Уморени сме от път,
пропътувахме светът.

Търсехме къде водата
по е чиста от сълзата,

а пък тя най-чиста била
в нашата родина мила.