ЗВЪН. ЗЕЛЕНА ЗВЕЗДА ПОД НЕБЕТО…

Вийви Луйк

превод: Лиана Даскалова

***
Звън. Зелена звезда под небето.
Паркът, сграбчен във плен ледовит.
И ликът на луната в пердето -
много строг и старинен на вид.

Диша стаята сън и мълчание,
синя зима, среднощни мечти.
Притаено с тъмата страдание.
И сърцето в тъмата трепти.

Звездна нишка във бездната висна
и в гърдите звънтеж прокънтя.
Към сърцето със плам се притисна
красотата и нежността…